U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBicBe: Belgische BIC-code

0000001747     -      21-04-2017

Functie: xBicBe

Zoom
public static string xBicBe(string s);

Vermelding: BIC-code (Swift-id) van een Belgische bank

Parameter: tekenreeks bestaande uit 3 cijfers die overeenstemmen met de kern van de rekeningen in formaat 999-9999999-99

Voorbeeld:

 xBicBe("360") levert BBRUBEBB op

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server. Ze wordt gebruikt met deze syntaxis dbo.XBICBE('360')