U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBudget: budgettair totaal voor een reeks rekeningen voor een reeks periodes

0000001007     -      21-04-2017

Functie: xBudget

Zoom
public static double xBudget(string typeAccountGCF, string account1, string account2, string period1, string period2);
public static double xBudget(TypeAccountEnum typeAccount, string account1, string account2, string period1, string period2);

Vermelding: gebudgetteerd totaal voor een reeks algemene rekeningen voor een reeks periodes

Parameters:

  • altijd 1 of MercatorController.TypeAccountEnum.G
  • ondergrens van de rekeningreeks
  • bovengrens van de rekeningreeks
  • ondergrens van de periodereeks: uitgedrukt in formaat CHAR(6): 3 eerste tekens = nr. van het boekjaar; 3 laatste tekens = nr. van de periode (rechts uitgevuld, zonder aanvangsnul) (periode 10 van het boekjaar 2 = " 2 10")
  • bovengrens van de periodereeks

Voorbeeld: xBudget(1, "400000", "499000", " 1 1", " 1 12")

(Gelinkt aan de Mercator-boekhouding)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld:

select dbo. xbudget(1,'400000','499000',' 1 1',' 1 12')