U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xBudgetAna: budgettair totaal voor een reeks rekeningen voor een reeks periodes

0000001008     -      21-04-2017

Functie: xBudgetAna

Zoom
public static double xBudgetAna(int numPlan, string account1, string account2, string period1, string period2);

Vermelding: gebudgetteerd totaal voor een reeks analytische rekeningen voor een reeks periodes

Parameters:

  • nummer van het analytisch plan
  • ondergrens van de rekeningreeks
  • bovengrens van de rekeningreeks
  • ondergrens van de periodereeks: uitgedrukt in formaat CHAR(6): 3 eerste tekens = nr. van het boekjaar; 3 laatste tekens = nr. van de periode (rechts uitgevuld, zonder aanvangsnul) (periode 10 van het boekjaar 2 = " 2 10")
  • bovengrens van de periodereeks

Voorbeeld: xBudgetAna(1, "ANA100", "ANA999", " 1 1", " 1 12")

(Gelinkt aan de analytische boekhouding van Mercator)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld:

select dbo. xbudget_ana(1,'ANA100','ANA999',' 1 1',' 1 12')