U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xCA: boekhoudkundig omzetcijfer voor een reeks rekeningen en een reeks periodes

0000001658     -      21-04-2017

Functie: xCA

Zoom
public static double xCa(string typeAccountGCF, string account1, string account2, string period1, string period2);
public static double xCa(TypeAccountEnum typeAccount, string account1, string account2, string period1, string period2);

Vermelding: boekhoudkundig omzetcijfer voor een reeks rekeningen en een reeks periodes

Parameters:

  • type rekening: 2 = klant; 3 = leverancier of via MercatorController.TypeAccountEnum
  • ondergrens van de rekeningreeks
  • bovengrens van de rekeningreeks
  • ondergrens van de periodereeks: uitgedrukt in formaat CHAR(6): 3 eerste tekens = nr. van het boekjaar; 3 laatste tekens = nr. van de periode (rechts uitgevuld, zonder aanvangsnul) (periode 10 van het boekjaar 2 = " 2 10")
  • bovengrens van de periodereeks

Voorbeeld: xCA(2,"ADEO", "INEO", " 1 1", " 1 12")

(Gelinkt aan de Mercator-boekhouding)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld: select dbo.xca(1,'INEO','INEO',' 1 1',' 1 12')

Opmerking: het boekhoudkundige omzetcijfer is de som van de regels in de verkoop- of aankoopdocumenten die gelinkt zijn aan een btw-code waarvoor het vakje "Omzet" is aangevinkt.