U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xCaD: boekhoudkundig omzetcijfer voor een reeks rekeningen en een reeks data

0000001659     -      21-04-2017

Functie: xCaD

Zoom
public static double xCaD(string typeAccountGCF, string account1, string account2, DateTime date1, DateTime date2);
public static double xCaD(TypeAccountEnum typeAccount, string account1, string account2, DateTime date1, DateTime date2);

Vermelding: boekhoudkundig omzetcijfer voor een reeks rekeningen en een reeks data

Parameters:

  • type rekening: 2 = klant; 3 = leverancier or via MercatorController.TypeAccountEnum
  • ondergrens van de rekeningreeks
  • bovengrens van de rekeningreeks
  • ondergrens van de datumreeks
  • bovengrens van de datumreeks

Voorbeeld: xCaD(1, "ADEO", "INEO", date_1, date_2)

(Gelinkt aan de Mercator-boekhouding)

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server.

Voorbeeld:

select dbo.xcad(1,'INEO','INEO','01/01/1900','31/12/2099')

Opmerking: het boekhoudkundige omzetcijfer is de som van de regels in de verkoop- of aankoopdocumenten die gelinkt zijn aan een btw-code waarvoor het vakje "Omzet" is aangevinkt.