U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xCommentairPenguinPicking : Ontcijfering van de pickdetails en opmerkingen

0000003197     -      26-04-2024

Functie : xCommentairPenguinPicking

Zoom
public static string xCommentairPenguinPicking (string memo, string varQ, bool useTabAsDelimiterbool withLot, bool withMPlace, bool withNumSerie)

Verwijzing : decodering van comPicking afkomstig van de geavanceerde picking van Penguin

Parameters :

  • memo : inhoud van PIEDS_V.COMPICKING
  • varQ: kolom met de hoeveelheid (Q of Q_UNITE)
  • useTabAsDelimiter : gebruikt tab om kolommen te scheiden (standaard scheidingsteken = spatie)
  • withLot: neemt de lot-ID over
  • withMPlace: neemt de locatie-ID over
  • withNumSerie : neemt het serienummer over

Voordat u deze functie gebruikt, gelieve kennis te nemen van deze pagina.