U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xDays: aantal dagen tussen 2 data

0000001281     -      21-04-2017

Functie: xDays

Zoom
public static int xDays(DateTime date1, DateTime date2);
public static int xDays(DateTime date1, DateTime date2, DaysEnum type);
public static int xDays(DateTime date1, DateTime date2, int type);

Vermelding: aantal dagen tussen 2 data (weekdagen, weekenddagen, totaal dagen)

Parameters:

  • aanvangsdatum (type datum of datetime)
  • einddatum (type datum of datetime)
  • type gewenste dagen (of MercatorController.DaysEnum)
    • 0 : totaal dagen
    • 1 : weekdagen
    • 2 : weekenddagen

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.