U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xDispoLot: beschikbare hoeveelheid voor een lot van een artikel in een magazijn

0000001018     -      21-04-2017

Functie: xDispoLot

Zoom
public static double xDispoLot(string idItem, string idLot, string idDepot);

Vermelding: beschikbare hoeveelheid van een artikel in een magazijn

Parameters:

  • id artikel
  • id_lot: indien deze waarde nul of leeg is, vermeldt xDispoLot dezelfde waarde als xDispo
  • id magazijn/winkel: als deze code leeg is, vermeldt xdispo_lot de som voor alle magazijnen.

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.