U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

XdotnetFromMai: vermelding van een object afkomstig van een .Net-assembly op basis van gegevens uit een MAI-bestand (legacy)

0000001492     -      18-10-2015
Verouderd

Functie: xdotnetFromMai

Vermelding: object bekomen op basis van een klassedefinitie in een .net-assembly, op basis van gegevens uit een MAI-bestand

Parameters:

  • MAI-bestand: naam van het MAI-bestand (Mercator Assembly Info) in de hoofddirectory van Mercator.

Bijvoorbeeld: ox_dotnet=xdotnetFromMai('test.mai')

U vindt meer informatie op deze pagina.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.