U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xDotnetFromMai: vermelding van een object afkomstig van een .Net-assembly op basis van gegevens uit een MAI-bestand

0000002596     -      21-04-2017

Functie: xDotnetFromMai 

Zoom
public static object xDotNetFromMai(string maiFile);

Vermelding: object bekomen op basis van een klassedefinitie in een .net-assembly, op basis van gegevens uit een MAI-bestand

Parameters: MAI-bestand: naam van het MAI-bestand (Mercator Assembly Info) in de hoofddirectory van Mercator.

Voorbeeld: object ox_dotnet = MercatorController.xDotnetFromMai("test.mai");

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.