U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

XdotnetStatic: evaluatie van een statische methode in een statische klasse

0000001523     -      18-10-2015
Verouderd

Functie: xdotnetStatic

Vermelding: evaluatie van een statische methode in een statische klasse

Parameters:

  • assembly: adrespad en naam van de assembly (.dll). Indien deze assembly in de hoofddirectory van Mercator staat, kan het adrespad weggelaten worden.
  • klasse: referentie van de klasse in deze assembly, in formaat espace_de_nom.nom_de_classe
  • methode: naam van de te evalueren methode
  • parameter 1: parameter 1 voor de methode (optioneel)
  • ...
  • parameter 9: parameter 9 voor de methode (optioneel)

Bijvoorbeeld: xdotnetstatic(addbs(m.dir_merc)+"MercatorTunnel.dll","MercatorApi.Api","XencodeUrl","url à encoder")

Min. versie : 7.0.22

U vindt meer informatie op deze pagina.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.