U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xEan13CheckDigit: berekening van de check-digit (formaat EAN13)

0000001973     -      18-10-2015

Functie: xEan13CheckDigit

Zoom
public static string xEan13CheckDigit(string digits12);

Vermelding: deze functie vermeldt de overeenstemmende check-digit in formaat EAN 13.
Telt de als parameter verzonden reeks minder dan 12 tekens, dan worden er aan de linkerkant nullen toegevoegd.
Telt de als parameter verzonden reeks meer dan 12 tekens, dan wordt ze ingekort tot dat aantal tekens.
Is de als parameter verzonden reeks geen numerieke waarde, dan vermeldt de functie '?'.

Parameter: eender welke tekenreeks

Voorbeeld: (in de rapporteneditor) [xEan13CheckDigit([StockRep.S_CLE1])]