U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xEan8CheckDigit: berekening van de check-digit (formaat EAN8)

0000001972     -      18-10-2015

Functie: xEan8CheckDigit

Zoom
public static string xEan8CheckDigit(string digits7);

Vermelding: deze functie vermeldt de overeenstemmende check-digit in formaat EAN 8.
Telt de als parameter verzonden reeks minder dan 7 tekens, dan worden er aan de linkerkant nullen toegevoegd.
Telt de als parameter verzonden reeks meer dan 7 tekens, dan wordt ze ingekort tot dat aantal tekens.
Is de als parameter verzonden reeks geen numerieke waarde, dan vermeldt de functie '?'.

Parameter: eender welke tekenreeks

Voorbeeld: (in de rapporteneditor) [xEan8CheckDigit([StockRep.S_CLE1])]