U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xEncodeUrl: invoer van een URL

0000001524     -      18-10-2015

Functie: xEncodeUrl

Zoom
public static string xEncodeUrl(string url);

Vermelding: invoer van een URL

Parameter: in te voeren URL

Voorbeeld: xEncodeUrl("test url $") geeft test+url+%24

Opgelet: voer een volledige URL met de tekens ? en & niet in één keer in, want deze tekens worden door deze functie gecodeerd. Voer elk stuk van de URL afzonderlijk in.