U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xEuro: conversie van een bedrag naar de secundaire valuta

0000000303     -      21-04-2017

Functie: xEuro

Zoom
public static string xEuro(double d);

Vermelding: bedrag in basisvaluta geconverteerd in secundaire valuta en geformatteerd volgens het beeld van de secundaire valuta (string)

Parameter: bedrag in basisvaluta

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.