U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xIbanFromBban: omzetting van een Belgische bankrekening in IBAN-formaat

0000001391     -      18-10-2015

Functie: xIbanFromBban

Zoom
public static string xIbanFromBban(string s);
public static string xIbanFromBban(string s, bool withSeparators);

Vermelding: omzetting van een Belgische bankrekening in IBAN-formaat 

Parameters:

  • Belgische bankrekening, met of zonder scheidingstekens
  • met scheidingstekens: true/false (optioneel)

Voorbeeld:

 xIbanFromBban("360-1042285-26", true)

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server. Ze laat toe om opdrachten zoals het voorbeeld hierna uit te voeren:

update cli set c_num_bqe0=dbo.XIBANFROMBBAN(c_num_bqe,1) where c_num_bqe>''