U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xLoadFile: laden van een ASCII-bestand (enkel tekst)

0000000309     -      18-10-2015

Functie: xLoadFile

Zoom
public static string xLoadFile(string fileName);

Vermelding: content van een ASCII-bestand in memovorm

Parameter: naam van het bestand, met zijn adrespad als het niet in de hoofddirectory van Mercator staat

Voorbeeld: xLoadfile("algemene verkoopvoorwaarden.txt")