U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xLongDate: voluit geschreven datum

0000001101     -      18-10-2015

Functie: xLongDate

Zoom
public static string xLongDate(DateTime date, ApiLangues langue);
public static string xLongDate(DateTime date, string langue);

Vermelding: voluit geschreven datum, in formaat "15 november 2006"

Parameters:

  • datum
  • taal