U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xLookUp: vermeldt een veld van een record in een tabel volgens een geïndexeerde zoekopdracht

0000000310     -      21-04-2017

Functie: xLookUp

Zoom
public static object xLookUp(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static object xLookUp(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static object xLookUp(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static bool xLookUpBool(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static bool xLookUpBool(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static bool xLookUpBool(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static DateTime xLookUpDateTime(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static DateTime xLookUpDateTime(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static DateTime xLookUpDateTime(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static decimal xLookUpDecimal(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static decimal xLookUpDecimal(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static decimal xLookUpDecimal(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static double xLookUpDouble(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static double xLookUpDouble(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static double xLookUpDouble(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static int xLookUpInt(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static int xLookUpInt(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static int xLookUpInt(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);
public static string xLookUpString(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static string xLookUpString(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);
public static string xLookUpString(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where, List<MercatorSqlParam> lParam_compl_where);

Vermelding: een veld van een record in een tabel volgens een geïndexeerde zoekopdracht - object-type

Als men een vermelding met een andere type wenst, kan men gebruiken :

  • xLookupString
  • xLookupBool
  • xLookupDouble
  • ...

Parameters:

  • naam van de tabel
  • naam van de te gebruiken kolom voor de zoekopdracht
  • te vinden waarde voor deze index tijdens de zoekopdracht
  • naam van het veld waarvan men de waarde wil verkrijgen
  • optionele parameter: bepaling 'where' (SQL-formaat) om een voorwaarde vast te leggen

Voorbeeld: xLookup("STOCK", "S_ID", dr["id_article"], "S_TEST") om de waarde te krijgen van het veld S_TEST dat overeenkomt met de datarow in verband met het artikel op een documentlijn.

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.