U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xLookupNext: vermeldt een veld van het volgende record in een tabel volgens een index

0000001562     -      21-04-2017

Functie: xLookupNext

Zoom
public static object xLookUpNext(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup);
public static object xLookUpNext(string table_lookup, string index_lookup, object valeur_lookup, string champ_lookup, string compl_where);

Vermelding: een veld van het volgende record in een tabel volgens een index - object-type

Parameters:

  • naam van de tabel
  • naam van de te gebruiken kolom voor de zoekopdracht
  • voor deze index te vinden waarde bij het zoeken naar het record dat voorafgaat aan het gezochte record
  • naam van het veld waarvan men de waarde wil verkrijgen
  • optionele parameter: bepaling 'where' (SQL-formaat) om een voorwaarde vast te leggen

Enkele voorbeelden:

xLookupNext("STOCK_X", "S_ID", "1234567890", "S_TEST") voor de waarde van het veld S_TEST dat overeenstemt met het artikel dat volgt op het artikel S_ID 1234567890 volgens de S_ID-sorteeropdracht
xLookupNext("GEN", "G_ID", "G_ID", ''700000", "G_TITRE=0") voor het nummer van de rekening die volgt op rekening 700000 in het rekeningenstelsel.

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.