U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xLookupTop: vermeldt een veld van het eerste record in een tabel volgens een index

0000001561     -      21-04-2017

Functie: xLookupTop

Zoom
public static object xLookUpTop(string table_lookup, string index_lookup, string champ_lookup);
public static object xLookUpTop(string table_lookup, string index_lookup, string champ_lookup, string compl_where);

Vermelding: een veld van het eerste record in een tabel volgens een index - object-type

Parameters:

  • naam van de tabel
  • naam van de te gebruiken kolom voor de sorteeropdracht
  • naam van het veld waarvan men de waarde wil verkrijgen
  • optionele parameter: bepaling 'where' (SQL-formaat) om een voorwaarde vast te leggen

Enkele voorbeelden:

xLookupTop("STOCK", "S_ID", "S_TEST") voor de waarde van het veld S_TEST overeenstemmend met het eerste door S_ID gesorteerde artikel.
xLookupTop("GEN", "G_ID", "G_ID", "G_TITRE=0") voor het nummer van de eerste rekening in het rekeningenstelsel.

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.