U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xNom: naam van een fiche in een informatiebestand

0000001283     -      21-04-2017

Functie: xNom

Zoom
public static string xNom(string sig, string id_sig);

Vermelding: naam van een fiche in een signaletiek (naam van een klant, naam van een leverancier, omschrijving van een artikel, ...)       

Parameters:

  • module: CLI, FOU, PROJ, DEST, STOCK, GEN, ANA, TACT, XLEAD, IMM, EMB, ...
  • id: id van de fiche in dit informatiebestand

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.

 

Deze functie is ook beschikbaar op de SQL-server. Ze laat toe om opdrachten als het voorbeeld hierna te vereenvoudigen:

select journal,piece,dbo.xnom('CLI',id_cli) as nom from PIEDS_V