U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xNombre2: bedrag in letters met decimalen

0000000452     -      21-04-2017

Functie: xNombre2

Zoom
public static string xNombre2(decimal nombre, string langue, int decimals, string eur, string cent);
public static string xNombre2(double nombre, string langue, int decimals, string eur, string cent);

Vermelding: bedrag in letters (voor de waar- en echtverklaringen), met valuta, decimalen en submunteenheid.

Parameters:

  • bedrag
  • taal
  • valuta (bv. EUR)
  • submunteenheid (bv. CENT)

Voorbeeld: xNombre2(Convert.ToDouble(billingEngine.PIEDS["tot_ttc_fb"]), billingEngine.CLI["c_langue"].ToString(), "EUR", "CENT")

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.