U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Xsumdiv : samenvatting onderaan een verkoop- of aankoopdokument

0000000530     -      09-01-2004
Verouderd

Fonctie : Xsumdiv

Weergave : Samenvatting op een verkoop- of aankoopdokument. Dit laat u toe om welke samenvatting ook te maken op het einde van een dokument. (Optelsom van een groep waarden).

Parameters :

  • type dokument : V=Verkopen A=Aankopen

  • uitdrukking om op te tellen

  • groep

  • clausule "where" (mag leeg zijn)


Voorbeeld:
xsumdiv('V','s_cat1','s_cat1','!empty(s_cat1)')
xsumdiv('V','transform(sum(q*poidsnet),pict_q)+" kg"','s_cat1','!empty(s_cat1)')

Mercator versie 3.3 minimum .

Typisch wordt deze functie toegepast in de footer van de layout. De hoogte van het element zal toelaten dat er verschillende lijnen worden afgebeeld.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.