U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xSumLiens: som van de waarde van een veld voor alle componenten

0000000409     -      21-04-2017

Functie: xSumLiens

Zoom
public static double xSumLiens(string id_art, string var);
public static double xSumLiens(string id_art, string var, string compl_where);

Vermelding: som van de waarde van een veld voor alle componenten

Parameters:

  • id artikel van de samenstelling (S_ID)
  • het veld waarvan men de som wil verkrijgen
  • een bijkomende bepaling 'where' (optioneel)

Voorbeeld: xSumLiens(s_id, "S_DPA")

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.