U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xSurplus: waarde van een herbeoordelingsmeerwaarde voor een onroerend goed

0000001564     -      21-04-2017

Functie: xSurplus

Zoom
public static double xSurplus(string id_imm, string periode);

Vermelding: waarde van een herbeoordelingsmeerwaarde voor een onroerend goed

Parameters:

  • id van het onroerend goed
  • periode: uitgedrukt in formaat CHAR(6): 3 eerste tekens = nr. van het boekjaar; 3 laatste tekens = nr. van de periode (rechts uitgevuld, zonder aanvangsnul) (periode 10 van het boekjaar 2 = " 2 10")

Voorbeeld: xSurplus("1", " 1 12")

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.