U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

xUser: naam van de gebruiker/kassier

0000000320     -      21-04-2017

Functie: xUser

Zoom
public static string xUser(string id_user);

Vermelding: naam van de gebruiker/kassier

Parameter: id van een gebruiker/kassier

Raadpleeg deze pagina alvorens u deze functie gebruikt.