Beheer van projecten

Via de module “Beheer van projecten” krijgt u een overzicht over het verloop en de voortgang van al uw projecten, werven of dossiers.


De module beheer van projecten kan onmisbaar blijken in heel wat sectoren.

Bijvoorbeeld:

  • U bent actief in de bouwsector of de plaatsing van materialen (sanitair, tegels, zwembaden ...)? ? Beheer de voortgang van uw werven en de tussentijdse facturaties.
  • U zit in de import-/exportsector? Elke levering wordt een project, met zijn eigen in-/uitklaringsopvolging, locatie ...
  • U biedt geboorte- of huwelijkslijsten aan? Wanneer een persoon een voorwerp op de lijst als geschenk wil geven, wordt het verkoopdocument samengevoegd met de andere documenten van het project, zodat de lijst up-to-date gehouden kan worden.

ERP-beheer van projectenBeheer van werven

Samenvoeging van documenten

Vergeet de ouderwetse methode waarbij u geduldig alle documenten m.b.t. uw project verzamelde, om ze daarna in een opbergmap te klasseren.

Mercator vervangt voortaan deze opbergmap en centraliseert alle essentiële gegevens en inlichtingen van elk project.

Alle in Mercator ingevoerde documenten (aankoop, verkoop, boekhouding ...) worden er bij elkaar gehouden. Daarna kunt u er Excel-, Word-, PDF- of Autocad-bestanden, foto's, video's ... aan koppelen die afkomstig zijn van alle betrokken partijen binnen het project.

Toegang tot de informatie

Op ieder ogenblik kunt u de voortgang van het project, het rendement ervan, het ingezette materieel en de opgeroepen werkkrachten ... in één enkele interface weergeven, zodat alles makkelijk te beheren is.


Met de module Beheer van projecten kunt u onder andere het volgende:


Optimaal beheer

Schat en beheer de werktijd, de geplande uitgaven ...

Links met de betrokken partijen

Automatische verzending van informatie naar iedere betrokken partij binnen het project.

Gemakkelijke facturatie

De module helpt u om zowel tussentijds als aan het eind van het project te factureren via een automatische facturatie.

Maximaliseer het rendement van uw projecten en werven

door te allen tijde het overzicht over uw activiteiten te behouden.