Hergroepeer u gebruikersprofielen en gebruik hun gemeenschappelijke kenmerken

Hier is een nieuwe functie van Mercator 10, eenvoudig maar essentieel voor velen onder u: maak groepen gebruikers (de zogenaamde «User Templates»).

Maak een groep voor de managers, een groep voor de store managers, een groep voor de kassiers, …

Voor elk van deze groepen realiseert u een plug-model en vervolledigd u alle profiel eigenschappen (Beveiligingsinstellingen, beschikbare functies in dit model,..).En daarna?


Aankomst van een nieuwe medewerker?

U maakt een profiel in Mercator voor deze nieuwe gebruiker. U bepaald in welke groep deze behoort en kunt u zijn contactfiche binden aan het groepsmodel.

Onmiddellijk zal het bestand alle kenmerken van het model bevatten en het vooraf ingevulde bestand.

Je bezit altijd een record per individuele gebruiker en u kunt daarom een paar extra wijzigingen aan brengen om het profiel te verfijnen.

Bewerk een eigenschap voor heel een groep

U wilt een toegangseigenschap aanpassen voor alle managers? De beveiliging aanpassen voor alle kassiers? Voer deze verandering uit in de modelfiche en met één klik pas je het aan voor alle gebruikers in de groep.

U beheert een groot aantal gebruikers? Wel deze functie is in het bijzonder geschikt voor u. U moet de documenten niet meer één per één aanpassen.

 lees hier de technische pagina


Mercator reageert op één van haar doelstellingen: het vereenvoudigen en automatiseren van taken om u tijd te besparen!