Ineo viert haar 25 jaar. Dank u!

ineo viert haar 25 jaar

Op 14 december 2019 viert Ineo haar 25-jarig bestaan.

Ik herinner het mij alsof het gisteren was, een beetje plechtig in het kantoor van notaris Lucien Delfosse, gesitueerd in route d’Andenne 37 te Eghezée, voor het ondertekenen van de oprichting van INEO sprl. Hij beëindigde magistraal: “En voila, de baby is geboren… Ik heb nog niets gehoord van jouw financieel plan, je zou mij dit moeten bezorgen. Ik wens jou het allerbeste met jouw bedrijf.”
Het toeval wil dat enkele jaren later dit kantoor het mijne werd, voor 18 jaar …

Op dat ogenblik werd Mercator ERP natuurlijk al ontwikkeld. Het sociaal doel zoals het werd gepubliceerd op 30 december 1994 duidde dit aan :

objet social ineo
Archive : objet social d'Ineo sprl

Alle ingrediënten van hetgeen wij vandaag zijn waren reeds aanwezig, geformuleerd met de voorwaarden uit die tijd en woorden die pasten bij een notariële akte.

Bedankt

Bedankt in de eerste plaats aan mijn echtgenote, die zonder dubbelzinnigheid of concessie aan het project verbonden was. Naast het feit dat het beschikbaar stellen van het eerste derde van het aandelenkapitaal mogelijk werd dankzij het leegmaken van haar spaarrekening (in Belgische frank), was het haar totale betrokkenheid bij alle projecten INEO sprl als dergelijke ontwikkeling. Colette bedankt voor die 25 jaar en jouw discrete, maar blijvende aanwezigheid in de schaduw van ons bedrijf.

Bedankt

Aan jullie, medewerkers die aan boord van dit project zijn gekomen, ideaal voor een lange tijd. Bedankt voor jullie trouw, jullie vertrouwen in de gestelde technologie, jullie dagelijkse motivatie om het project te doen groeien. Bedankt om jullie aan de waarden die ons bedrijf wil bevorderen te houden en deze dagelijks leven te geven.

Bedankt

Dank aan al onze klanten die de brandstof zijn van ons bestaan. Ik denk in de eerste plaats aan die klanten van het eerste uur. Diegene die zonder nadenken hun vertrouwen aan een jonge ondernemer hebben geschonken, zelfs als alles in het begin nog niet top was en de technologie eerder twijfelachtig was.
Ook dank aan de klanten “fan club”, die met ons zijn mee gegroeid, die hun succes opbouwen in de overtuiging dat Mercator daar toe bijdraagt. Diegene die beseffen dat er “plus” dagen zijn, maar dat er ook eens “min” dagen zijn, maar die, op lange termijn, voor een vriendelijke, efficiënte en productieve samenwerking hebben onderschreven.

Bedankt

Ook dank aan alle tegenstanders, die zogenaamde partners, huurlingen, saaie mensen, azijnpissers, … die wij zijn tegengekomen en liefst zo kort mogelijk. Zij hebben mij versterkt in mijn overtuiging om verder te gaan, en bewust als alles moeilijk of vaag was, de rechte lijn vooruit de beste manier was om van deze negativiteit af te zijn en de weg verder te zetten.

Bedankt

Ook dank aan iedereen die van dichtbij of veraf deel uitmaakt van het “Mercator netwerk”, voor jullie adviezen, jullie aanmoedigingen, …
Jullie hebben, met onze medewerkers, ervoor gezorgd om ons als een gezond bedrijf, zowel financieel als op het vlak van competenties en producten en het beheer van risico’s, te positioneren.
Het is niet nodig om miljoenen dollars uit een speculatief Amerikaans fonds op te halen : een eenvoudig financieel beheer gericht op de lange termijn, met op mensenmaat meetbare ambities, laat toe om de verwachtingen van onze klanten op een respectvolle en duurzame manier te beantwoorden.

Bedankt

Dank vooral aan de generatie 2.0 die er is en niet alleen een nummer is. Bedankt om dit radicaal en besluitvol in handen te nemen, met concrete elementen die op alle niveaus van het beheer van het bedrijf tussenkomen: human resources, werkmethoden, strategische beslissingen voor ontwikkeling, technologische keuzes, ….

En de toekomst …

Het is niet nodig om te lang in de achteruitkijkspiegel te kijken. Verjaardagen zijn gelegenheden om het verleden te groeten. Dat is heel goed, en daarmee gedaan.
Maar het is ook de gelegenheid om een korte pauze te nemen en te kijken naar de toekomst. Hiermee gezegd, wat ons bedrijf betreft is de toekomst reeds opwindend en goed gevuld: onze volgende verhuis in de lente van 2020, ons team vergroot, de evoluties van Mercator ERP en Mercator Penguin, … en al wat ons nog zal verbazen in de volgende 25 jaren.

 

Guy Colsoul

Gepassioneerd ondernemer

reçu ineo
Archive : pièce comptable n°1