MercatorPenguin : De picking-functie gebruiken

MercatorPenguin : De picking-functie gebruiken

Wat is (order)picking? Deze taak bestaat uit het fysiek controleren -bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van een bestelling of de controle van een levering van een leverancier- of de artikelen overeenkomen met het originele document: klopt het met wat wordt verwacht? De picker moet daarom een lijst met te picken items hebben.

Lay-out

De picking-toepassing heeft twee hoofdtabbladen:

Op het eerste tabblad staat de lijst met items die moeten worden verzameld

Bij elk item staat de verwachte hoeveelheid en wanneer het item wordt gescand, wordt de gescande hoeveelheid ernaast aangegeven.

Er kan een kleurcode worden ingesteld om de verschillende statussen te symboliseren (de gescande regel bevat een te hoog / te laag aantal, de regel is nog niet gescand, de regel is volledig gescand, enz.)

réaliser le picking avec l'app MercatorPenguin

Er zijn 3 manieren om een item op te halen:  

  • Scan de barcode van een op te halen item
  • Selecteer een item uit de lijst met items om op te halen
  • Zoeken naar een artikel (bijvoorbeeld naar artikelen zonder barcode) door een code of een (deel van) de naam in te geven. Indien nodig toont MercatorPenguin een lijst met items waar de ingevoerde karakters in voor komen.

Nadien hoeft u alleen nog de andere gegevens in te voeren zoals de hoeveelheid. Tijdens de invoer voegt u het geselecteerde artikel toe aan de lijst op het tweede tabblad.

Op het tweede tabblad

Indien nodig  kan u alle geselecteerde regels één voor één nog eens doorlopen en eventuele fouten corrigeren door een lijn te verwijderen.

Sla het document vervolgens op. Standaard wordt er een vergelijkingsscherm weergegeven om de verschillen al dan niet goed te keuren, maar het is mogelijk om te bepalen deze stap te automatiseren.