MercatorPenguin: Ontdek geavanceerd picken

MercatorPenguin : Découvrez le picking avancé

IntroductiE

Orderpicking is een belangrijke taak die efficiëntie en snelheid vereist van uw medewerkers. Daarom moeten zij worden uitgerust met krachtige tools. 

Wat is order picking? Deze taak bestaat uit het fysiek controleren -bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van een bestelling of de controle van een levering van een leverancier-  of de artikelen overeenkomen met het oorspronkelijke document: klopt de realiteit met wat wordt verwacht? De orderpicker moet dus over een lijst van te picken artikelen beschikken.

De MercatorPenguin app had al een pickingfunctie.

Door de update is er nu ook een geavanceerde versie die nieuwe functies biedt.

Een aantrekkelijker ontwerp

Het picking- scherm heeft een de lijst van de te verzamelen items. 
Bij elk item staat de verwachte hoeveelheid en wanneer het item wordt gescand, wordt de gescande hoeveelheid ernaast weergegeven.
Er kan een kleurcode worden ingesteld naargelang de status: de gescande regel bevat een te hoge / te lage hoeveelheid, de regel is nog niet gescand, de regel is volledig gescand, …

De gebruiker kan ook manueel items invoeren die niet kunnen worden gescand omdat ze bijvoorbeeld geen barcode hebben.

In een tweede tabblad kan de gebruiker alle opgehaalde regels één voor één doorlopen en ze eventueel verwijderen om een fout te corrigeren.

application MercatorPenguin pour le picking

Gelijktijdig ophalen van meerdere documenten

Moet u meerdere documenten ophalen voor dezelfde klant of leverancier? Bespaar tijd en verzamel alle documenten in één keer!

Merk op dat dit alleen mogelijk is als de documenten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

VOOR MEER INFORMATIE

ConclusiE

Ben je nieuw bij MercatorPenguin? Neem contact op met uw projectmanager voor meer informatie. Gebruikt u orderpicking in uw bedrijf? Upgrade naar de geavanceerde versie!