MercatorPenguin: Uw inventaris met MercatorPenguin

Réalisez votre inventaire dans l’application MercatorPenguin

MercatorPenguin biedt de mogelijkheid om een nieuwe inventaris in te geven of voorraden te wijzigen in de mobiele app.

De functionaliteiten van de ingave van Inventarissen zijn volledig identiek aan die van de desktopversie van Mercator (behalve dat de mobiele versie geen batches beheert). Deze ingave van Inventarissen werkt perfect met locatiebeheer.

De schermen zijn aanpasbaar. Het is mogelijk om het deel van het scherm, die toestaat om de inventaris te wijzingen, maar ook de lijst die de reeds ingegeven inventarisregels bevat.
Bovendien zal de server waarmee MercatorPenguin verbinding maakt, elke op maat gemaakte programmering waarmee de gegevensback-up kan worden gepersonaliseerd, uitvoeren.

Ook de inventarissen zijn mogelijk dankzij de PDA-applicatie van Mercator. Maar waarin verschilt dan  de ingave van Inventaris in MercatorPenguin?

Dit zijn de sterke punten :

  1. Geïntegreerde gegevensinvoer in MercatorPenguin. Dit betekent dat u de functionaliteit dus bij de hand heeft, aangezien MercatorPenguin in uw zak zit (vb. MercatorPenguin applicatie op smartphone). Geen extra apparaat nodig
  2. De schermen zijn meer configureerbaar en aanpasbaar, terwijl de PDA-interface erg ruw is.
  3. En vooral werkt de gegevensinvoer in "realtime". MercatorPenguin is permanent verbonden met de Mercator-database. Hierdoor wordt de "theoretische voorraad" vastgelegd wanneer het artikel wordt aangeroepen en niet langer na de inventaris wanneer "terug naar de basis" in Mercator Desktop. Dit maakt dus "continue" voorraden mogelijk zonder de verkoop te onderbreken, aangezien de gecorrigeerde gegevens direct worden opgenomen.

Réalisez votre inventaire dans l’application

Réalisez votre inventaire dans l’application