Nieuwe functies van de versie 10.8 in de Luxemburgse boekhouding

Mercator : nouveautés concernant la comptabilité luxembourgeoise

Mercator versie 10.8 biedt veel functies met betrekking tot de Luxemburgse boekhouding.NIEUWE FUNCTIES
Travailler en multi-fenêtres dans les rapports
Gecodificeerde rekeningafschriften

Vanaf versie 10.8 ondersteunt Mercator het nieuwe bankformaat camt.053. Dit is een moderner bestandsformaat dan het vorige dat in Luxemburg werd gebruikt (MT940).
De nieuwe versie van Mercator kan afschriften in dit formaat lezen.

Daarnaast is het nu mogelijk om klanten- / leveranciersrekeningen te herkennen op basis van de bankrekening. Deze gegevens ontbraken in sommige bestanden in het oude MT940-formaat.

Technische pagina: In Luxemburg zijn rekeningafschriften gecodificeerd in camt.053-formaat

format pour le dépôt à l'eCDF
Nieuw formaat vereist voor het eCDF-platform

Het eCDF-platform maakt het mogelijk om jaarrekeningen, btw-aangiften, intracommunautaire samenvattingen enz. in te dienen.
Vanaf 4 januari 2021 moeten deze aangiftes in het formaat XML 2.0 zijn. Mercator werd op 30 oktober gevalideerd voor dit nieuwe formaat.

Dit betekent dat het deponeren van alle bovengenoemde bestanden zonder onderbreking kan gebeuren.

Deze aanpassing omvat in het bijzonder :

  • Wat betreft de jaarrekening: de bekende "overgangstabellen".
  • Met betrekking tot het samenvattend rapport: de mogelijkheid om gegevens met betrekking tot de voorraad onder contract (consignatie) op te geven.

Als u een  updatecontract van Mercator heeft, dan beschikt u onmiddellijk over deze nieuwe functies.

Mercator version 10.8