U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe ervoor zorgen dat listItems meerdere artikels weergeeft op eenzelfde lijn van de tabel ?

0000001064     -      26-01-2011
Verouderd

Deze informatie is verouderd. De ontwikkelingen van websites rond Mercator websites zijn nu gedaan

In MercatorIshop 6.0.3 of later kan bepaald worden hoeveel artikels moeten worden weergegeven op eenzelfde lijn van de automatisch gegenereerde tabel. Dit aantal moet worden bepaald in "Tools / Opties / # cells in list items".De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.