U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Principes voor de verbinding van een ASP.net-applicatie met Mercator

0000002091     -      27-03-2024

Hierna volgt een overzicht van de elementen waarmee u rekening moet houden:

 • De applicatie is gelinkt aan een Mercator. De site moet dus minstens Framework 4.8 gebruiken (de poolapplicatie die op IIS zal worden gebruikt, moet dus ook gelinkt zijn aan Framework 4.0).

 • Op de website moet een verwijzing naar MercatorTunnel.dll en MercatorUi.dll worden toegevoegd (gecompileerde versie voor Framework 4). Deze DLL-bestanden vindt u in de hoofddirectory van Mercator.

 • In de broncodes van de website
  • moet u een statische verwijzing toevoegen naar een proces van MercatorUi.Main. Wanneer deze klasse wordt opgeroepen, zal ze de volledige omgeving laden bestaande uit gegevens en objecten die nodig zijn voor de goede werking van MercatorUi.dll (bv. in App_code\Globals.cs).
Zoom
public static MercatorUi.Main main = null;
  • Vervolgens moet u GLOBAL.ASAX gebruiken. Daarbij gaat het om het "ASP.NET application file" waarmee de event in de applicatie of de sessies kunnen worden beheerd (om er een toe te voegen, moet u rechtsklikken op de root van de site en dit component toevoegen). Bij het opstarten van de ASP.net-site zal de klasse MercatorUi.Main worden opgeroepen, en bij het sluiten van de ASP.net-applicatie zal ze correct worden vrijgegeven.
void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
    MercatorApi.Api.IsWeb = true; 
    Globals.main = new MercatorUi.Main(@"c:\Mercator", null, "Guy", "guy");
}

void Application_End(object sender, EventArgs e)
{
    if (Globals.main != null)
    {
        Globals.main.Dispose();
        Globals.main = null;
    }
}

Als u MerctorReporting wilt gebruiken moet u een referentie naar deze assembly bijvoegen en initialiseren als volgt (in Application _start)

Divers.main.InitReporting(MercatorApi.Api.AddBS(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory) + "bin\\MercatorReporting.dll");

Vanaf dat ogenblik is het mogelijk om alle elementen van MercatorUi.dll die overeenstemmen met functionaliteiten van Mercator die geen gebruikersinterface vereisen, te gebruiken. Zo zal het bijvoorbeeld eenvoudig zijn om de volgende elementen te gebruiken:

  • MercatorUi.Engine.Cpta.BookingEngine om een boekhoudkundig document te creëren
  • MercatorUi.Engine.Crm.ActionEngine om een actie in de CRM-module te creëren
  • MercatorUi.Engine.Gescom.BillingEngine om een verkoop of aankoop document in het commerciële beheer te creëren
  • MercatorUi.Engine.Gescom.TransferEngine om een transfer tussen depots te creëren
  • MercatorUi.Engine.Gescom.InventoryEngine om een inventaris te creëren

Zie ook deze pagina, waar in detail wordt beschreven hoe u de resources van Mercator kunt gebruiken vanuit een externe .net-applicatie.