U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Acties niet gemaakt controleren

0000002114     -      07-01-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Prospecten / Dokumenten".

Maakt het mogelijk om de uit te voeren taken op een bepaald ogenblik te raadplegen.
Voorbeeld: een commerciële medewerker maakt een lijst op van de uit te voeren taken op een bepaald moment.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000002114.zip (10 Kb - 04-11-2014)