U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opslaan en uitwisselen van de parameterbestanden van vrije documenten (legacy)

0000000815     -      11-11-2015
Verouderd

In Mercator 5.0 is het mogelijk om de parameters van de vrije documenten en de lay-out die bij deze parameters hoort, op te slaan in autonome bestanden. Deze autonome bestanden krijgen als extensie stat. Om één van deze bestanden te produceren, hoeft men enkel te klikken op de knop "Diskette" in "Tools / Parametrering Documenten". Het actuele document (met zijn lay-out) wordt dan opgeslagen in een Stat-bestand.

attention_Aruba Voor de rapporten waarvan het vakje "Aruba" is aangevinkt, is de bestandsextensie statx. De manipulaties daarentegen blijven identiek.

Deze Stat-bestanden kunnen in elke Mercator-map worden gebruikt. Dit is dus een eenvoudige en snelle manier om parameterinstellingen van vrije documenten te verdelen. Deze bestanden zijn gecomprimeerd.

Om een Stat-bestand opnieuw te openen, kunt u kiezen voor één van de volgende methodes:

 • door te klikken op de knop "Bestand openen" onderaan in het scherm "Tools / Parametrering Documenten". Vervolgens verschijnt een dialoogvenster waarin men het Stat-bestand kan lokaliseren;
 • door één of meer Stat-bestanden in de hoofddirectory van Mercator te plaatsen. Wanneer Mercator de volgende keer wordt opgestart, zullen deze bestanden automatisch worden geïnstalleerd;
 • door te dubbelklikken op een Stat-bestand. Daartoe:
  • moet u via TOOLS van Mercator, menu "Tools / STAT-extensie registreren", de parameters voor deze extensie registreren in de registerbank van uw pc. Deze handeling moet worden herhaald voor elke werkpost in het netwerk;
  • moet u de "Mercator DDE-server"-functionaliteiten activeren. Deze activering gebeurt automatisch in het voorgaande punt;
  • moet u Mercator opstarten vooraleer te dubbelklikken op een Stat-bestand;
  • mag u slechts op één enkel bestand tegelijk dubbelklikken;
  • in plaats van te dubbelklikken kunt u ook kiezen voor "Rechtsklikken / Installeren".

Bij het laden van een Stat-bestand voert Mercator een ontdubbeling uit op basis van het ID-veld van de tabel DOCUM. Hierdoor kunnen documentupdates worden geladen.

attention_Aruba Vanaf de versie Aruba zal er een venster verschijnen waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij het reeds bestaande rapport door de nieuwe versie wil vervangen dan wel dupliceren.

In de MCD/MFD-configuratie kan het interessant zijn om de tweede mogelijkheid voor het laden van Stat-bestanden te koppelen aan de automatische verdeling en installatie van de updates. Daartoe hoeft u enkel één of meer Stat-bestanden toe te voegen aan de updatebestanden.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.