U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Gecombineerde balans analytische / algemene rekeningen

0000001543     -      29-12-2015

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Analytische rekeningen / Dokumenten".

Het laat toe een gecombineerde balans van de analytische en de algemene rekeningen af te drukken (details per analytische rekening van de saldi van de gelinkte algemene rekeningen).

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat - versie Aruba) : 1543A Gecombineerde analytische balans / algemene rekeningen.pdfTe laden : 0000001543.zip (12 Kb - 21-01-2015)