U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Kaart van de klant wordt vermeld via het menu 'Klantgeschiedenis'

0000002971     -      19-05-2020

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Na een selectie te hebben uitgevoerd via het menu "Vensters > Klantenhistoriek", is het document beschikbaar vanuit 'Beheer -> Documenten-Reporting -> Klanten'.

Het toont een kaart met de klanten die in de historiek zijn opgenomen en waarvoor de locatiecoördinaten zijn ingevuld.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PNG formaat) : carte

Zie ook : adres geocodering.Te laden : 0000002971.zip (4 Kb - 13-03-2020)