U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opslaan en uitwisselen van de parameterbestanden van vrije documenten

0000002617     -      14-11-2016

In Mercator is het mogelijk om de parameters van de vrije documenten en de lay-out die bij deze parameters hoort, op te slaan in autonome bestanden. Deze autonome bestanden krijgen als extensie statx. Om één van deze bestanden te produceren, hoeft men enkel te klikken op de knop "Diskette" in "Tools / Parametrering Documenten". Het actuele document (met zijn lay-out) wordt dan opgeslagen in een Statx-bestand.

Deze Stat-bestanden kunnen in elke Mercator-map worden gebruikt. Dit is dus een eenvoudige en snelle manier om parameterinstellingen van vrije documenten te verdelen. Deze bestanden zijn gecomprimeerd.

Om een Statx-bestand opnieuw te openen, kunt u kiezen voor één van de volgende methodes:

  • door te klikken op de knop "Bestand openen" onderaan in het scherm "Tools / Parametrering Documenten". Vervolgens verschijnt een dialoogvenster waarin men het Stat-bestand kan lokaliseren;
  • door één of meer Statx-bestanden in de hoofddirectory van Mercator te plaatsen. Wanneer Mercator de volgende keer wordt opgestart, zullen deze bestanden automatisch worden geïnstalleerd;

Bij het laden van een Stat-bestand voert Mercator een ontdubbeling uit op basis van het ID-veld van de tabel DOCUM. Hierdoor kunnen documentupdates worden geladen.

Een venster zal verschijnen waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij het reeds bestaande rapport door de nieuwe versie wil vervangen dan wel dupliceren.