U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Lopende klant rekeninguitreksel

0000002867     -      04-10-2018

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het dokument is beschikbaar via het menu "Klanten / Dokumenten".

Laat toe om een uittreksel van de lopende klantenrekeningen af te drukken, rekening houdend met alle nog niet volledig afgepunte bewegingen.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Klant rekeninguittreksel.pdfTe laden : 0000002867.zip (5 Kb - 05-10-2018)