U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Project per rayon

0000001938     -      04-01-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Projecten / Dokumenten".

Voor het lopende project geeft dit, per rayon en artikel, de aankoop- en verkoopbedragen weer, evenals de brutomarge (bedrag en percentage).

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :Te laden : 0000001938.zip (463 Kb - 31-12-2014)