U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Rekening rekeninguittreksel (datum)

0000002444     -      07-01-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Rekeningen / Dokumenten".

Laat toe om een uittreksel van de Rekeningenrekeningen af te drukken, rekening houdend met alle nog niet volledig afgepunte bewegingen.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Rekeningen rekeninguittreksel.pdf

 Te laden : 0000002444.zip (6 Kb - 20-07-2018)