U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Serienummers "klanten"-document

0000000324     -      24-12-2015

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
    attention_Aruba Het zipbestand bevat twee bestanden :
    1. een bestand STATX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand STAT gebruikt voor de versies Legacy
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document kan worden geopend via het menu "Klanten / Documenten".

Het laat u toe een lijst af te drukken van alle gebruikte serienummers voor een bepaald "klanten"-document.
In het dialoogvenster kunt u het document selecteren: sequentie & nummer van het document.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) :

 

 Te laden : 0000000324.zip (16 Kb - 12-08-2013)