U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Vergelijking van begrote (gen / ana) en gerealiseerde bedragen

0000002977     -      05-06-2020

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofddirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)
Het document is beschikbaar via het menu "Algemene rekeningen / Documenten".

Dit document geeft u de begrote bedragen per algemene en analytische rekening evenals het gerealiseerde bedrag.

Voorbeelden van het bekomen resultaat (PDF formaat) : Vergelijking van begrote (algemene en analytische rekeningen) en gerealiseerde bedragen

Trefwoorden: budgetTe laden : 0000002977.zip (8 Kb - 15-05-2020)