U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verkopen per algemene rekening en BTW

0000002151     -      07-01-2016

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het dokument is beschikbaar via het menu "Artikels / Dokumenten".

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : versie Aruba : 2151S Verkopen per algemene rekening en BTW.pdf

 Te laden : 0000002151.zip (5 Kb - 18-01-2013)