U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Lijst: Verwachte afschrijvingstabel

0000002454     -      28-01-2019

Om dit document te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken in de hoofdirectory van Mercator
  • Mercator opnieuw opstarten om de nieuwe lijst te installeren (snelle installatie)

Het document is beschikbaar via het menu "Vaste activa / Documenten".

Het omvat een overzichtstabel van de saldi en de bewegingen van de vaste activa per boekjaar.

Deze tabel kan worden berekend voor een boekjaar dat nog niet bestaat in de lijst met beschikbare boekjaren.

Voorbeeld van het bekomen resultaat (PDF formaat) : 2454I Verwachte afschrijvingstabel

 

Trefwoorden : boekhouding, vaste activaTe laden : 0000002454.zip (12 Kb - 25-01-2019)