U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Afdrukken in maten-en kleurenrooster

0000000531     -      23-05-2011
Verouderd

Vanaf de versie 3.3, laat Mercator de afdruk toe van klanten/levernaciersdokumenten in een rooster met maten en kleuren. Dit wordt uitgevoerd via de functie XGAMTAB.

De instelling van een dergelijk dokument wordt als volgt uitgevoerd ::

  • het veld S_GAMTYP1, S_GAMENUM1, S_GAMTYP2, S_GAMENUM2 moeten in de bestanden LIGNES_A.DBF et LIGNES_V.DBF (C10) worden toegevoegd.

  • In de Layout, via het menu "Report/Data Grouping", moet men een onderbreking instellen op de de uitdrukking

  • s_cle1+s_gamtyp1+s_gamtyp2
  • In de groep header, zullen de titels worden bekomen via de functies xgamtab('V','T',1) xgamtab('V','T',2) xgamtab('V','T',3)... voor een verkoop en xgamtab('A','T',1) xgamtab('A','T',2) xgamtab('A','T',3)... voor een aankoop

  • In de groep footer, zal de eerste kolom de hoofding omvatten van de lijnen via de functie xgamtab('V','T',0) of xgamtab('A','T',0).

  • In deze zelfde groep footer, zullen de waarden van de kolom "hoeveelheden" bekomen worden via de functie

  • xgamtab('V','Q',1) xgamtab('V','Q',2) xgamtab('V','Q',3) ... of xgamtab('A','Q',1) xgamtab('A','Q',2) xgamtab('A','Q',3)
  • In deze zelfde groep footer, zullen de waarden van de kolom "Prijs" bekomen worden via de functie xgamtab('V','P',1) xgamtab('V','P',2) xgamtab('V','P',3) ... ofxgamtab('A','P',1) xgamtab('A','P',2) xgamtab('A','P',3)

  • Alle objecten van de footer groep zullen de eigenschap "Stretch with overflow" krijgen, zodat alle kolommen in hun geheel worden afgebeeld.

  • De "Detailband" hoeft geen velden, verbonden aan het maten-en kleurenrooster, te bevatten.


De bestanden opgenomen in deze ZIP-File zijn voorbeelden van dokumenten volledig ingesteld met een maten-en kleurenrooster.

Te laden : 0000000531.zip (12 Kb - 11-02-2004)De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.