U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Hoe een sterke naam (strong name) plaatsen op een assembly ?

0000001376     -      31-05-2011
Verouderd

Zoals aangegeven op deze pagina, moet een assembly over een sterke naam (strong name) beschikken als hij zich in een gedeelde ruimte bevindt. Daartoe dient men zijn assemblies digitaal te ondertekenen. Dit wordt aanbevolen om redenen van veiligheid, alsook met het oog op het beheer van de verschillende versies die u kunt creëren.

Voor de ondertekening van een assembly omvat Visual Studio 2005 een nieuwigheid waarvoor u gewoon de oplossingenbrowser opent, rechts klikt op het project en Properties selecteert. Vervolgens gaat u naar het tabblad Signing, u vinkt Sign the assembly aan, u selecteert New in het dropdownmenu, waarna een venster verschijnt dat identiek is aan de onderstaande afbeelding en waarin u een bestandsnaam moet invoeren (het bestand met de gegevens voor de ondertekening van de assembly), u klikt op OK en uw assembly is ondertekend (u kunt eventueel ook nog een wachtwoord invoeren ter beveiliging van het handtekeningenbestand dat gecreëerd zal worden).

signingDe pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.